BIAA

Σεμινάρια

Χαρισματικά και Ταλαντούχα παιδιά

H Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Β.Ι.Α.Α.) διοργανώνει σε συνεργασία με τον τομέα Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Σχεδιασμός και Εφαρμογή στην Πράξη” το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Β.Ι.Α.Α.

Ενώ η πανεπιστημιακή κοινότητα αναζητά χρόνια τώρα την ορθή επιστημονική βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η όποια πρόταση και η κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, στις σχολικές τάξεις παραμένουν εγκλωβισμένα για δεκαετίες, παιδιά που αποκλίνουν από τον χρυσό μέσο όρο μιας εν πολλοίς μονοδιάστατης παιδείας που εξισώνει το «δίκαιο» με το «ίδιο». Αυτά τα παιδιά δεν αναμένουν τη νομοθεσία ή την εκπαιδευτική πολιτική που θα τα αναδείξει– έτσι κι αλλιώς αυτές είναι έγνοιες ενηλίκων. Για την ακρίβεια δεν περιμένουν τίποτα, κάνουν απλώς τη «δουλειά τους». Οι δάσκαλοί τους άλλες φορές βλέπουν τις δυνατότητές τους και συγκαταβατικά υποδεικνύουν απλά το εκάστοτε ζητούμενο και άλλες φορές αδυνατούν καν να το διακρίνουν μέσα στα φορμαλιστικά σχήματα που έχουν για χρόνια πολλά συνηθίσει. Μέσα σε αυτή την καθημερινή διαδρομή ζωής παραμένει παγιδευμένη μια δυναμική που αδυνατεί να βρει διέξοδο. Όταν μιλάμε για Παιδεία, το ελάχιστο που οφείλει είναι να δώσει στους νέους αυτή την ευκαιρία: να την εκφράσουν. Η παρούσα εισήγηση μιλά για αυτό το δικαίωμά τους και τους τρόπους να το διεκδικήσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στον μόνο χώρο που συντελούνται τα μικρά θαύματα: τη σχολική τάξη.

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:
• να παρουσιάσει ένα παιδαγωγικό μοντέλο και μια μεθοδολογία που διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τα χαρισματικά παιδιά όπως και τα ταλαντούχα, για διάφορους λόγους, συχνά απομονώνονται στην τάξη αδυνατώντας να βρουν το κίνητρο, την πρόκληση ή την ευκαιρία να εξελίξουν δεξιότητες και ικανότητες που έχουν. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων επειδή αυτές οι ιδιαίτερες ικανότητες δεν αξιολογούνται μέσα από τα μονοσήμαντα συστήματα αξιολόγησης του φορμαλιστικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και γιατί η γενικότερη φιλοσοφία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα συγχέει τις έννοιες της ισότητας (equity) με αυτές της ίσης ευκαιρίας (equality). Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες που γίνονται για την ενδυνάμωση του μαθητικού πληθυσμού που παρουσιάζει δυσκολίες στο σχολείο σπάνια εστιάζουν στα παιδιά με ιδιαίτερα χαρίσματα ή ικανότητες, κατ’ ουσία αφήνοντας αυτόν τον ρόλο στην οικογένεια ή σε κάποιον άλλο φορέα πάντως όχι στο σχολείο.
• Να θέσει στο επίκεντρο το ίδιο το παιδί και να προτείνει τους τρόπους με τους οποίους το ίδιο μπορεί να βοηθηθεί στην διαχείριση των ιδιαίτερων ταλέντων ή χαρισμάτων του.
• Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν τους γονείς στην διαχείριση ενός παιδιού με ιδιαίτερο ταλέντο ή χάρισμα.

Το σεμινάριο δεν μιλά για διαγνωστικά ή άλλα τεστ ούτε για ταμπέλες ή για «ειδικά σχολεία» αλλά για παιδιά. Για όλα τα παιδιά που αξιώνουν ένα σχολείο που τους δίνει την δυνατότητα να εξελιχθούν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, παιδαγωγούς και υπεύθυνους σχεδιασμού εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γονείς , επαγγελματίες της εκπαίδευσης (σχολικούς ψυχολόγους, διευθύνσεις σχολείων και εκπαίδευσης κλπ.).

Δηλώσεις Συμμετοχής

Τ. 211.7706766 & 2310. 230545

http://www.e-employ.gr

Related Posts